Rondweg debat 19 mei 2022

Beste Dorpsgenoten,

Op donderdag 19 mei a.s. zal in een debat van de gemeente Noard-East Fryslân (de raadsleden, uitgebreid met de steunfracties) de rondweg om Wânswert worden besproken. Het bestuur van de omnivereniging Dorpsbelang Wanswerd heeft op deze bijeenkomst spreekrecht gevraagd om het standpunt van Wânswert te onderstrepen en te verduidelijken. 

Uw aanwezigheid bij dit debat om uw betrokkenheid bij dit standpunt te tonen, zou zeer op prijs worden gesteld. 

Meer informatie kunt u vinden op:

https://noardeastfryslan.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

U kunt het debat tevens via de livestream volgen.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Willy Aarts – voorzitter.

Koffieconcert Concordia 7 november 2021


 
                                  
Zondag 7 november kunt u onder het genot van een kopje koffie eindelijk weer genieten van de muziek van brassband Concordia.
We starten om 16.00 uur in Eldorado in Wânswert met als thema film muziek.
Wij zijn verplicht de regels van de KNMO te volgen, dit betekent dat u in het bezit dient te zijn van een geldige QR code. De toegang is gratis

Feestdei 7 augustus 2021

Doarpsgenoaten,

Spitich genôch ek dit jier net in grut Doarpsfeest Wânswert. Dêrom dit jier wer in lytse edysje op it fjildsje Oan ‘e Kamp. Op sneon 7 augustus stiet der in feestdei op it program foar de ynwenners fan Wânswert, Tergrêft en Bartlehiem.

Om 14:00 oere hinne begjinne wy mei in oantal spektakulaire wetter spultsjes foar jong & âld. Graach sportieve klean oan dwaan dy’t wiet wurde kinne. De spultsjes duorje oant 17.00 oere. Nei in koarte pauze geane we dan om 19.00 oere fierder en wurdt de bakplaat opstookt. Der is foar eltsenien in lekker stik fleis te krijen. Ek sil der genôch drinken wêze foar de oanwêzigen.

Wy geane der fanút dat elkenien de jildende coronaregels yn acht nimt!

Feestkommisje Wânswert

Bloemenactie 2021

Bloemenactie

muziekvereniging Concordia

De corona crisis is nog steeds niet voorbij…..

In verband met de geldende regels kunnen we nu helaas nog steeds niet bij u aan de deur komen om u weer zelf geraniums uit te laten zoeken.

Maar er is er nog wel de mogelijkheid voor bestellen!

U kunt van 26 april tot 2 mei via een telefonische/mail bestelling aangeven welke en hoeveel geraniums u wilt ontvangen. De verkoop prijs is dezelfde gebleven. U kunt kiezen uit

Staande: Oud rood, roze, fuchsia, wit, zalm en 2 kleuren

Hangend: Oostenrijks rood, dubbele wit, roze en d. rood en 2 kleuren

Wanneer de bestelling binnen is, wordt deze van 3 tot 6 mei bij u thuis bezorgd. Tegelijk met de bestelling ontvangt u een briefje met verdere instructies omtrent betalen etc.

De bloemen staan vanaf 3 mei voor Burdaard bij Doede en Tsjikke als u de bestelling zelf op wilt halen.

Voor Wânswert staan ze bij Willem en Tietie Tolsma.

We willen iedereen bedanken voor het vertrouwen van de afgelopen jaren, waarin we altijd veel bloemen hebben verkocht.

Wij hopen echt u volgend jaar weer zelf te bezoeken!

Bestellen:

Burdaard: 0519 332680 (Doede en Tsjikke) of 06 36259368 (Aukje) of via de mail: brassbandconcordia@hotmail.com

Wânswert bij Willem en Tietie 06-30755842 of via de mail: wenttolsma@hetnet.nl

Reparatie brug aan Mounepaad

Het bruggetje bij de molen wordt aankomende maandag, 18 januari 2021, eruit gehaald ( het zogenoemde Mounepaad) voor onderhoud en reparatie. Er zijn enige weken nodig om de nodige werkzaamheden, zoals aanbrengen walbeschoeiing en vervangen van het betonpad (tot aan de molen) te verrichten. Hoelang het duurt hangt ook af van weersomstandigheden. Er komen borden bij en hekken om dit gedeelte af te schermen.