winter/kerstfair 2022

Op zaterdag 17 en zondag 18 december is in de Catharinatsjerke van Jislum een gezellige en warme winter/kerstfair ingericht door vrijwilligers. De opbrengst is traditioneel voor behoud van de beeldbepalend kerk op de terp, die al 135 jaar het hart van de dorpsgemeenschap is. Jislum is er best trots op, dat het met inzet van vooral vrijwilligers lukt om de kerk te behouden. Om dat vol te kunnen houden, worden evenementen georganiseerd in en rondom het gebouw. Zoals nu dus weer de kerst/winterfair. Als alle lichtjes dan zijn aangesloten, is het wachten alleen nog op de verse materialen. De vele zelfgemaakte kerststukjes, kaarten en talrijke ‘nifelwurkjes’ zijn hier altijd een succes, weten ze in Jislum. Ieder jaar wordt daar gekozen voor thema’s, materialen en kleuren die op dat moment in trek zijn. Dit jaar ligt de nadruk op hergebruik, sober en voordelig. Tijdens de dagen van de fair moet het laagdrempelig en vooral ook gezellig in de kerk zijn. Voor bezoekers is daarom zeker de mogelijkheid om even samen te zijn en bij te praten onder het genot van koffie, thee, poeiermolke,  glühwein en zelfgemaakte cake/ taart tegen voordelige tarieven.

  •  Kerst/winterfair in kerk van Jislum: zaterdag 17 december  en zondag 18 december van 13.00  tot 17.30 uur. : Hikkaarderdyk 16, 9177 GA, Jislum

Voetbal Nederlands elftal

Beste dorpsgenoten,

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Wanswerd wil u met dit bericht graag uitnodigen voor de volgende activiteiten, die zullen plaatsvinden in Dorpshuis Eldorado:

Maandag 21 november: vanaf 17:00 u de voetbalwedstrijd tussen het Nederlands elftal en Senegal. Om 19:30 uur moeten we wel plaatsmaken voor de leden van Concordia, die graag hun wekelijkse repetitie willen houden. Vriendelijk verzoek aan allen om hiermee rekening te houden!

Vrijdag 25 november: vanaf 17:00 u de voetbalwedstrijd tussen het Nederlands elftal en Ecuador.

Dinsdag 29 november vanaf 16:00 u: de voetbalwedstrijd tussen het Nederlands elftal en Qatar.

U BENT ALLEN VAN HARTE WELKOM!!

Namens het bestuur,

Yvonne Nagelhout

Kloatsjitten

Bêste doarpsgenoaten, 

It sil wer heve! Op sneon 22 oktober is der wer it jierlikse KLOATSJITTEN op it bekende parkoers om Lyts Brussel hinne. De Feestkommisje hat dit jier de organisaasje yn hannen. Eltsenien is wolkom om 13.30 oere by ús doarpshûs Eldorado, fan jong tot âld! Nei ôfrin is der de priisútrikking yn Eldorado en kin der in borreltsje of wat oars dronken wurde op de goede ôfrin. Ek sil de keuken iepen wêze foar wat lekkere fersnaperingen. Wy hoapje jimme allegear te sjen! 

Oant sneon 22 oktober! 

Stichting Feestcommissie Wânswert 

Foksejacht : Een theatervoorstelling over kleurrijke personen uit Wânswert

Foksejacht is een ode aan het dorp Wânswert en het dorpse leven in het algemeen. Het gaat over mensen die hebben bestaan en hun historische waarde. Met vallen en opstaan bewegen mensen zich door de tijd. Soms is het goed even om te kijken.

Het eerste bedrijf van het stuk speelt zich af in Eldorado, het dorpshuis. De bazaar, het grote evenement van het jaar in Wânswert. Het is in de jaren 70 van de vorige eeuw. Tijdens dit stevige feest maken we kennis met kleurrijke personages uit het verleden van het dorp; de Goslinga’s van de state en Jinse Boltjes zijn belangrijke figuren, maar er zijn er nog meer aanwezig.

Het tweede bedrijf speelt zich af bij de molen achter het dorp in de jaren ’60. Jinse Boltjes is op de vlucht voor criminelen. Gelukkig kent hij de weg in zijn eigen dorp. Het publiek loopt met deze vertelling mee het veld in, en komt daarna terug naar de Petruskerk in het dorp.

In de Petruskerk gaat het stuk terug naar de 17de eeuw. Titia van Goslinga vecht met Dominee Lespierre over het tolrecht over de vaart in het dorp. In deze scene wordt duidelijk dat niet mensen maar voorbeschikking de tijd bepaald. Het orgel zorgt voor de muzikale intermezzo’s, de personages hebben echt bestaan. Goslinga state is nog te zien in het dorp.

Foksejacht is een theaterbelevenis in de Fryske taal, zoals in het dorp gebruikelijk is. Er spelen 13 acteurs mee en de brassband is ook aanwezig. In dit kleine dorp van zo’n 120 inwoners is dit project het evenement van het jaar 2022.

Regie: Luuk Eisema

Tekst: Eelco Venema

Productieleiding: Ingrid Smit

Spelers: Berber Tolsma, Sjoukje Zijlstra, Simone van der Kooi, Geert Tolsma, Erik Terpstra, Ukie Portinga, Akkie Koster, Gretha Andela, Wytske Epema, Jan de Jong, Riemer Dijkstra, Peter de Jong, Ale Postmus

Muziek: Brassband Concordia

Orgel: Thom de Boer

Visagie: Ali de Jong

Vormgeving: Simone van der Kooi

Techniek: Bert Bosma

Kaartverkoop: Hilda Terpstra

Website: Hagar Neter