winter/kerstfair 2022

Op zaterdag 17 en zondag 18 december is in de Catharinatsjerke van Jislum een gezellige en warme winter/kerstfair ingericht door vrijwilligers. De opbrengst is traditioneel voor behoud van de beeldbepalend kerk op de terp, die al 135 jaar het hart van de dorpsgemeenschap is. Jislum is er best trots op, dat het met inzet van vooral vrijwilligers lukt om de kerk te behouden. Om dat vol te kunnen houden, worden evenementen georganiseerd in en rondom het gebouw. Zoals nu dus weer de kerst/winterfair. Als alle lichtjes dan zijn aangesloten, is het wachten alleen nog op de verse materialen. De vele zelfgemaakte kerststukjes, kaarten en talrijke ‘nifelwurkjes’ zijn hier altijd een succes, weten ze in Jislum. Ieder jaar wordt daar gekozen voor thema’s, materialen en kleuren die op dat moment in trek zijn. Dit jaar ligt de nadruk op hergebruik, sober en voordelig. Tijdens de dagen van de fair moet het laagdrempelig en vooral ook gezellig in de kerk zijn. Voor bezoekers is daarom zeker de mogelijkheid om even samen te zijn en bij te praten onder het genot van koffie, thee, poeiermolke,  glühwein en zelfgemaakte cake/ taart tegen voordelige tarieven.

  •  Kerst/winterfair in kerk van Jislum: zaterdag 17 december  en zondag 18 december van 13.00  tot 17.30 uur. : Hikkaarderdyk 16, 9177 GA, Jislum

Voetbal Nederlands elftal

Beste dorpsgenoten,

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Wanswerd wil u met dit bericht graag uitnodigen voor de volgende activiteiten, die zullen plaatsvinden in Dorpshuis Eldorado:

Maandag 21 november: vanaf 17:00 u de voetbalwedstrijd tussen het Nederlands elftal en Senegal. Om 19:30 uur moeten we wel plaatsmaken voor de leden van Concordia, die graag hun wekelijkse repetitie willen houden. Vriendelijk verzoek aan allen om hiermee rekening te houden!

Vrijdag 25 november: vanaf 17:00 u de voetbalwedstrijd tussen het Nederlands elftal en Ecuador.

Dinsdag 29 november vanaf 16:00 u: de voetbalwedstrijd tussen het Nederlands elftal en Qatar.

U BENT ALLEN VAN HARTE WELKOM!!

Namens het bestuur,

Yvonne Nagelhout

Kloatsjitten

Bêste doarpsgenoaten, 

It sil wer heve! Op sneon 22 oktober is der wer it jierlikse KLOATSJITTEN op it bekende parkoers om Lyts Brussel hinne. De Feestkommisje hat dit jier de organisaasje yn hannen. Eltsenien is wolkom om 13.30 oere by ús doarpshûs Eldorado, fan jong tot âld! Nei ôfrin is der de priisútrikking yn Eldorado en kin der in borreltsje of wat oars dronken wurde op de goede ôfrin. Ek sil de keuken iepen wêze foar wat lekkere fersnaperingen. Wy hoapje jimme allegear te sjen! 

Oant sneon 22 oktober! 

Stichting Feestcommissie Wânswert