Een klein stukje historie van onze kerk  De kerk is gelegen op een hoge terp, die enkele eeuwen voor onze jaartelling is ontstaan. De terp is aan het eind van de 19e eeuw vooral aan de zuidzijde voor een belangrijk deel afgegraven. Een keermuur behoudt aan de zijde het kerkhof en de kerk voor verzakking. Het kerkhof is aan de zijde van het dorp afgescheiden door een ijzeren hek. De kerk bestaat uit een schip met een versmald en vijfzijdig gesloten koor. Aan de westzijde bevindt zich een zware toren met zadeldakbekroning. Opvallend is dat de kerk en toren nagenoeg even breed zijn. De kerk is oorspronkelijk gewijd aan Sint Petrus. Al in de 16e eeuw had de kerk van Wânswert een orgel. In 1674 werd een nieuw orgel gebouwd door Harmen Jans. Het had drie klavieren, hoofdwerk, rugwerk en borstwerk., met een aangehangen pedaal en telde 19 registers. Dit orgel werd in 1877 vervangen. Het orgel beging restauraties in 1893,1947,1966,1994 en de laatste restauratie was in 2014.

Bron: Protestantse gemeente Wânswert – Jislum