Foksejacht : Een theatervoorstelling over kleurrijke personen uit Wânswert

23 mei 2022 door Esther de Boer

Foksejacht is een ode aan het dorp Wânswert en het dorpse leven in het algemeen. Het gaat over mensen die hebben bestaan en hun historische waarde. Met vallen en opstaan bewegen mensen zich door de tijd. Soms is het goed even om te kijken.

Het eerste bedrijf van het stuk speelt zich af in Eldorado, het dorpshuis. De bazaar, het grote evenement van het jaar in Wânswert. Het is in de jaren 70 van de vorige eeuw. Tijdens dit stevige feest maken we kennis met kleurrijke personages uit het verleden van het dorp; de Goslinga’s van de state en Jinse Boltjes zijn belangrijke figuren, maar er zijn er nog meer aanwezig.

Het tweede bedrijf speelt zich af bij de molen achter het dorp in de jaren ’60. Jinse Boltjes is op de vlucht voor criminelen. Gelukkig kent hij de weg in zijn eigen dorp. Het publiek loopt met deze vertelling mee het veld in, en komt daarna terug naar de Petruskerk in het dorp.

In de Petruskerk gaat het stuk terug naar de 17de eeuw. Titia van Goslinga vecht met Dominee Lespierre over het tolrecht over de vaart in het dorp. In deze scene wordt duidelijk dat niet mensen maar voorbeschikking de tijd bepaald. Het orgel zorgt voor de muzikale intermezzo’s, de personages hebben echt bestaan. Goslinga state is nog te zien in het dorp.

Foksejacht is een theaterbelevenis in de Fryske taal, zoals in het dorp gebruikelijk is. Er spelen 13 acteurs mee en de brassband is ook aanwezig. In dit kleine dorp van zo’n 120 inwoners is dit project het evenement van het jaar 2022.

Regie: Luuk Eisema

Tekst: Eelco Venema

Productieleiding: Ingrid Smit

Spelers: Berber Tolsma, Sjoukje Zijlstra, Simone van der Kooi, Geert Tolsma, Erik Terpstra, Ukie Portinga, Akkie Koster, Gretha Andela, Wytske Epema, Jan de Jong, Riemer Dijkstra, Peter de Jong, Ale Postmus

Muziek: Brassband Concordia

Visagie: Ali de Jong

Vormgeving: Simone van der Kooi

Techniek: Bert Bosma

Orgel: Tom de Boer

Kaartverkoop: Hilda Terpstra

Website: Hagar Neter

Debat rondweg 19 mei 2022

Beste Dorpsgenoten,

Op donderdag 19 mei a.s. zal in een debat van de gemeente Noard-East Fryslân (de raadsleden, uitgebreid met de steunfracties) de rondweg om Wânswert worden besproken. Het bestuur van de omnivereniging Dorpsbelang Wanswerd heeft op deze bijeenkomst spreekrecht gevraagd om het standpunt van Wânswert te onderstrepen en te verduidelijken. 

Uw aanwezigheid bij dit debat om uw betrokkenheid bij dit standpunt te tonen, zou zeer op prijs worden gesteld. 

Meer informatie kunt u vinden op:

https://noardeastfryslan.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

U kunt het debat tevens via de livestream volgen.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Willy Aarts – voorzitter.

Koffieconcert Concordia 7 november 2021

Zondag 7 november kunt u onder het genot van een kopje koffie eindelijk weer genieten van de muziek van brassband Concordia.
We starten om 16.00 uur in Eldorado in Wânswert met als thema film muziek.

Wij zijn verplicht de regels van de KNMO te volgen, dit betekent dat u in het bezit dient te zijn van een geldige QR code. De toegang is gratis

Om iedereen de kans te geven van het koffieconcert te genieten, kunt u dit ook volgen via de livestream op YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UCc6eRTCBu0fCnieglxzD2_Q

Berjocht fan de Feestkommisje Wânswert

Doarpsgenoaten,

Spitich genôch ek dit jier net in grut Doarpsfeest Wânswert. Dêrom dit jier wer in lytse edysje op it fjildsje Oan ‘e Kamp. Op sneon 7 augustus stiet der in feestdei op it program foar de ynwenners fan Wânswert, Tergrêft en Bartlehiem.

Om 14:00 oere hinne begjinne wy mei in oantal spektakulaire wetter spultsjes foar jong & âld. Graach sportieve klean oan dwaan dy’t wiet wurde kinne. De spultsjes duorje oant 17.00 oere. Nei in koarte pauze geane we dan om 19.00 oere fierder en wurdt de bakplaat opstookt. Der is foar eltsenien in lekker stik fleis te krijen. Ek sil der genôch drinken wêze foar de oanwêzigen.

Wy geane der fanút dat elkenien de jildende coronaregels yn acht nimt!

Bloemenactie muziekvereniging Concordia

Ook wij ontkomen niet aan de corona crisis…..

In verband met de geldende regels kunnen we nu helaas niet bij u aan de deur komen om u weer zelf geraniums uit te laten zoeken.

Maar er is er nog wel de mogelijkheid voor bestellen! U kunt van 27 april tot 1 mei via een telefonische/mail bestelling aangeven welke en hoeveel geraniums u wilt ontvangen. De verkoop prijs is dezelfde gebleven. U kunt kiezen uit Staande: Oud rood, d. rood, roze, fuchsia, wit, zalm en 2 kleuren. Hangend: Oostenrijks rood, dubbele wit, roze en d. rood en 2 kleuren

Wanneer de bestelling binnen is, wordt deze van 4 tot 6 mei bij u thuis bezorgd. Tegelijk met de bestelling ontvangt u een briefje met verdere instructies omtrent betalen etc.

We willen iedereen bedanken voor het vertrouwen van de afgelopen jaren, waarin we altijd veel bloemen hebben verkocht.

Wij hopen u volgend jaar weer zelf te bezoeken! Bestellen: Burdaard: 0519 332680 (Doede en Tsjikke) of 06 36259368 (Aukje) of via de mail: brassbandconcordia@hotmail.nl Wânswert 0519 332410 of 06-30755842 (Willem en Tietie) of via de mail: wenttolsma@hetnet.nl

Reparatie en onderhoud bruggetje Mounepaad

Het bruggetje bij de molen wordt aanstaande maandag, 18 januari 2021, eruit gehaald ( het zogenoemde Mounepaad) voor onderhoud en reparatie. Er zijn enige weken nodig om de nodige werkzaamheden, zoals aanbrengen walsbeschoeiing en vervangen van het betonpad (tot aan de molen), te verrichten. Hoelang het duurt hangt ook af van weersomstandigheden. Er komen borden bij en hekken om dit gedeelte af te schermen.

Doarpsbelang Wânswert bestiet 75 jier nei oanlieding derfan is der in moaie kalinder makke mei bysûndere foto’s. Nijsgjirrich? hjir mear info

Wanswerd is een oud dorp. Het stamt uit de Germaanse tijd. Jagers hebben volgens archeologische vondsten in Wanswerd een aantal keren hun kamp opgeslagen tussen 8e millennium v.Chr. en 3e millennium v.Chr. De permanente bewoning van Wanswerd was er in het begin van onze jaartelling.

De naam Wanswerd wordt ontleend aan de germaanse god Wodan. Wanswerd is een samentrekking van Wodan en wierde oftewel terp. De plaatsnaam betekent dan “De terp van Wodan”. Waarschijnlijk is de naam van Wodanswierde, via Wônswierd, veranderd in Wânswert.  Sinds 1 januari1999 is de officiële naam van het dorp het Friestalige Wânswert, voorheen Wanswerd.

Bron: Wikepedia

Wânswert mag dan klein zijn maar tot 1974 heeft Wânswert zijn eigen winkels gehad. Wânswert had onder andere een bakker, melkboer,  timmerman, smid, slager, een winkeltje voor garen en band en tot slot nog 2 kruidenierszaken. De laatste winkel in Wânswert verdween in 1974 uit het dorp. Vroeger had Wânswert ook zijn eigen school. Het dorp werd te klein voor een school en in 1983 werd de school opgeheven. Velen vinden het jammer dat Wânswert haar voorzieningen verloren heeft. Maar de betrokkenheid van de mensen heeft er nauwelijks onder geleden als we kijken naar de dorpsfeesten, toneelavonden, visdagen, touwtrekwedstrijden, muziekvereniging Concordia en de mannensoos. Wânswert is veranderd maar het is er nog steeds prettig om te wonen.

Een van de leuke stukken die nog van de oude website is meeverhuisd is het stuk geschreven door Pieter van der Bij. Het is geschreven in het Fries en het gaat over Wânswert en omgeving.  (Lees het op deze pagina.