Voetbal Nederlands elftal

Beste dorpsgenoten,

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Wanswerd wil u met dit bericht graag uitnodigen voor de volgende activiteiten, die zullen plaatsvinden in Dorpshuis Eldorado:

Maandag 21 november: vanaf 17:00 u de voetbalwedstrijd tussen het Nederlands elftal en Senegal. Om 19:30 uur moeten we wel plaatsmaken voor de leden van Concordia, die graag hun wekelijkse repetitie willen houden. Vriendelijk verzoek aan allen om hiermee rekening te houden!

Vrijdag 25 november: vanaf 17:00 u de voetbalwedstrijd tussen het Nederlands elftal en Ecuador.

Dinsdag 29 november vanaf 16:00 u: de voetbalwedstrijd tussen het Nederlands elftal en Qatar.

U BENT ALLEN VAN HARTE WELKOM!!

Namens het bestuur,

Yvonne Nagelhout