Foksejacht : Een theatervoorstelling over kleurrijke personen uit Wânswert

Foksejacht is een ode aan het dorp Wânswert en het dorpse leven in het algemeen. Het gaat over mensen die hebben bestaan en hun historische waarde. Met vallen en opstaan bewegen mensen zich door de tijd. Soms is het goed even om te kijken.

Het eerste bedrijf van het stuk speelt zich af in Eldorado, het dorpshuis. De bazaar, het grote evenement van het jaar in Wânswert. Het is in de jaren 70 van de vorige eeuw. Tijdens dit stevige feest maken we kennis met kleurrijke personages uit het verleden van het dorp; de Goslinga’s van de state en Jinse Boltjes zijn belangrijke figuren, maar er zijn er nog meer aanwezig.

Het tweede bedrijf speelt zich af bij de molen achter het dorp in de jaren ’60. Jinse Boltjes is op de vlucht voor criminelen. Gelukkig kent hij de weg in zijn eigen dorp. Het publiek loopt met deze vertelling mee het veld in, en komt daarna terug naar de Petruskerk in het dorp.

In de Petruskerk gaat het stuk terug naar de 17de eeuw. Titia van Goslinga vecht met Dominee Lespierre over het tolrecht over de vaart in het dorp. In deze scene wordt duidelijk dat niet mensen maar voorbeschikking de tijd bepaald. Het orgel zorgt voor de muzikale intermezzo’s, de personages hebben echt bestaan. Goslinga state is nog te zien in het dorp.

Foksejacht is een theaterbelevenis in de Fryske taal, zoals in het dorp gebruikelijk is. Er spelen 13 acteurs mee en de brassband is ook aanwezig. In dit kleine dorp van zo’n 120 inwoners is dit project het evenement van het jaar 2022.

Regie: Luuk Eisema

Tekst: Eelco Venema

Productieleiding: Ingrid Smit

Spelers: Berber Tolsma, Sjoukje Zijlstra, Simone van der Kooi, Geert Tolsma, Erik Terpstra, Ukie Portinga, Akkie Koster, Gretha Andela, Wytske Epema, Jan de Jong, Riemer Dijkstra, Peter de Jong, Ale Postmus

Muziek: Brassband Concordia

Orgel: Thom de Boer

Visagie: Ali de Jong

Vormgeving: Simone van der Kooi

Techniek: Bert Bosma

Kaartverkoop: Hilda Terpstra

Website: Hagar Neter

Rondweg debat 19 mei 2022

Beste Dorpsgenoten,

Op donderdag 19 mei a.s. zal in een debat van de gemeente Noard-East Fryslân (de raadsleden, uitgebreid met de steunfracties) de rondweg om Wânswert worden besproken. Het bestuur van de omnivereniging Dorpsbelang Wanswerd heeft op deze bijeenkomst spreekrecht gevraagd om het standpunt van Wânswert te onderstrepen en te verduidelijken. 

Uw aanwezigheid bij dit debat om uw betrokkenheid bij dit standpunt te tonen, zou zeer op prijs worden gesteld. 

Meer informatie kunt u vinden op:

https://noardeastfryslan.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

U kunt het debat tevens via de livestream volgen.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Willy Aarts – voorzitter.