Doarpsbelang Wânswert bestiet 75 jier nei oanlieding derfan is der in moaie kalinder makke mei bysûndere foto’s. Nijsgjirrich? hjir mear info

Wanswerd is een oud dorp. Het stamt uit de Germaanse tijd. Jagers hebben volgens archeologische vondsten in Wanswerd een aantal keren hun kamp opgeslagen tussen 8e millennium v.Chr. en 3e millennium v.Chr. De permanente bewoning van Wanswerd was er in het begin van onze jaartelling.

De naam Wanswerd wordt ontleend aan de germaanse god Wodan. Wanswerd is een samentrekking van Wodan en wierde oftewel terp. De plaatsnaam betekent dan “De terp van Wodan”. Waarschijnlijk is de naam van Wodanswierde, via Wônswierd, veranderd in Wânswert.  Sinds 1 januari1999 is de officiële naam van het dorp het Friestalige Wânswert, voorheen Wanswerd.

Bron: Wikepedia

Wânswert mag dan klein zijn maar tot 1974 heeft Wânswert zijn eigen winkels gehad. Wânswert had onder andere een bakker, melkboer,  timmerman, smid, slager, een winkeltje voor garen en band en tot slot nog 2 kruidenierszaken. De laatste winkel in Wânswert verdween in 1974 uit het dorp. Vroeger had Wânswert ook zijn eigen school. Het dorp werd te klein voor een school en in 1983 werd de school opgeheven. Velen vinden het jammer dat Wânswert haar voorzieningen verloren heeft. Maar de betrokkenheid van de mensen heeft er nauwelijks onder geleden als we kijken naar de dorpsfeesten, toneelavonden, visdagen, touwtrekwedstrijden, muziekvereniging Concordia en de mannensoos. Wânswert is veranderd maar het is er nog steeds prettig om te wonen.

Een van de leuke stukken die nog van de oude website is meeverhuisd is het stuk geschreven door Pieter van der Bij. Het is geschreven in het Fries en het gaat over Wânswert en omgeving.  (Lees het op deze pagina.