Bevrijdingscolonne rijdt door Wânswert

Wanneer:
6 mei 2017 @ 10:15 – 10:45
2017-05-06T10:15:00+02:00
2017-05-06T10:45:00+02:00

Na het overweldigend succes van vorig jaar, wordt zaterdag 6 mei weer een tocht door het mooie Fryslân gereden met de historische voertuigen van Keep Them Rolling. Dit jaar groots georganiseerd vanwege 72 jaar bevrijding, want ‘Vrijheid moet je vieren’.

Aldtsjerk is dit jaar verzamelplaats voor de grootste rijdende colonne van voertuigen van KTR door Fryslân. De voertuigen worden vanaf zaterdag 6 mei om 9.00 uur verwacht op landgoed de Klinze aan de van Sminiaweg 32 te Aldtsjerk. Hier kunnen de voertuigen worden bekeken door belangstellenden en is er muziek en een horeca- stand aanwezig.
Om 10.00 uur geeft de colonneleider het signaal om te vertrekken voor een tocht door Noordoost Fryslân. Deze route is uitgezet door leden van Keep Them Rolling. Dit jaar is gekozen voor een route langs Wad, Stad en Wouden’.

De 50 voertuigen komen om 16.00 uur het park van de Klinze in Aldtsjerk weer binnenrijden. Ze zullen worden binnengehaald door de Big Band Leeuwarden in samenwerking met de Andrews sisters. De voertuigen kunnen hier worden bezichtigd en het bevrijdingsfeest zal vervolgens losbarsten met een speciaal ingestudeerd 40-45 repertoire van de Big Band wat gratis toegankelijk is voor publiek.

Grootste colonne door NOF
Er is een tocht uitgezet die door de kernen van verschillende dorpen gaat, dit om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met het rijdende museum.
Zo gaat de tocht door:

Aldtsjerk , vertrek 10:00 Van Sminiaweg Birdaard, aankomst 10:15 via Steenendamsterweg
Wanswert, via Wanswerterdyk
Ferwert, aankomst 10:30 via Foswerterstrjitte / Hoofdstraat / Hegebeintumerdyk
Blija, aankomst 10:45 via Botebuorren / Voorstraat / Hoofdstraat
Holwerd, aankomst 11:10 via Medwerterwei / Ljouwerterdyk / Foarstrjitte / W. Dykstrawei / Polewei
Ternaard, aankomst 11:45 via ’t Skoar /
pauze
Ternaard, vertrek 12:30 via Nesserweg
Oosternijkerk, aankomst 12:55 via Griene Wei / De Buorren / Munewei
Niawier, aankomst 13:15 via Siercksmawei / Auck Doniastrjitte /
Metslawier, via Mearswei / Staionswei / Balthasar Beckerstrjitte / Dongerawei
EE, aankomst 13:30 via Humaldawei / Stienfeksterwei
Westergeest, aankomst 13:50 via Weardebuorsterwei / Eelke Meinertswei
Kollumerzwaag, via Triemsterloane / Foarwei
Zwaagwesteinde, aankomst 14:05 via Foarwei / Foarstrjitte / Miedloane
Wouterswoude, aankomst 14:20 via De Broekloane
Damwoude, 14:20 via Doniaweg / Haadwei
Dokkum, aankomst 14:40 via Birdaarderstraatweg / Woudweg / Keppelstrjitte / De Dijk / Diepswal / Op de Hoogte / Koornmakt / Boterstraat / Markt
pauze
Dokkum, vertrek 15:30 van Markt / Hogepol / Hanspoort / Altenastreek / Rondweg West / Birdaarderstraatweg
Sibrandahus, aankomst via Birdaarderstraatweg / Klaerkampsterwei /
Birdaard, aankomst via Dokkumerstraatweg / Kolkhuizerweg / Tuskendammen /
Aldtsjerk, aankomst 16:00 via Wearbuorren / Klaas Douwesweg / Van Sminiaweg

Plaats een reactie